top of page

Tarieven 2024

Per 1 juli 2024 vindt er een tariefswijziging plaats.

Uitgifte en verlengingen van particuliere graven

1. Een Particulier Graf voor 20 jaar (binnen de aangegeven vakken is het mogelijk een plaats te kiezen).

2. Een Particulier Urnengraf voor 20 jaar.

3. Voor verlenging van 10 jaar van het onder punt 1 bedoelde graf.

4. Voor verlenging van 10 jaar van het onder punt 2 bedoelde graf.

5. Een kelder indien beschikbaar voor 30 jaar.

€ 1.700,-

€ 850,-

€ 850,-

€ 425,-

€ 4.750,-

Algemene graven

In een algemeen graf kunnen maximaal 3 personen begraven worden voor een periode van 10 jaar. Voor de uitgifte van een algemeen graf zijn uitsluitend de begraafrechten en onderhoudskosten aan de begraafplaats verschuldigd.

Rechten voor het begraven

6. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder.

7. Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar.

8. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar.

9. Voor het bijzetten in een kelder.

10. Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf.

10a. Indien tegelijkertijd meer dan één overledene van een en dezelfde familie in hetzelfde graf wordt begraven, wordt voor het tweede en elk volgend stoffelijk overschot de helft van het recht geheven.

Dit geldt voor punt 6 t/m 10.

11. Het plaatsen van een urn op een particulier graf.

12. De genoemde tarieven van punt 6 t/m 10a gelden voor het begraven en bijzetten op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur. Bij een begraving of bijzetting na 16.30 uur doch voor 17.00 uur op maandag t/m vrijdag worden de tarieven verhoogd met 25%. Voor het begraven op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag voor 14.00 uur met 100%.

€ 1000,-

€ 500,-

€ 250,-

€ 750,-

€ 250,-

€ 150,-

Plaatsen van urnen of asbussen in de urnenmuur

De urnen geplaatst in de urnenwand dienen solide vastgezet te worden, de kosten daarvan zijn voor rekening van de rechthebbende.

 

13. In een opstelplaats kunnen maximaal 3 asbussen of 2 urnen geplaatst worden. Bij een 1e plaatsing ontstaat het uitsluitende recht tot het gebruik van de nis voor 10 jaar.

14. Tweede plaatsing.

15. Derde plaatsing.

16. Indien de termijn voor het uitsluitend gebruik van de nis is verstreken kan het recht tot plaatsen van een urn of asbus opnieuw gehuurd worden voor een periode van 10 jaar.

17. Indien bij plaatsing van een urn op een particulier graf of in de urnenmuur geschiedt met een ceremonie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.

- Op maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 17.00 uur.

- Op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag voor 14.00 uur.

€ 550,-

€ 125,-

€ 125,-

€ 550,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 200,-

Opgraven van een stoffelijk overschot

Voor opgravingen is toestemming vereist van de burgemeester van Haarlem en het bestuur. Verzoeken dienen schriftelijk via de beheerder te worden voorgelegd. Door het bestuur wordt geen toestemming verleend als door opgraving de grafrust van derden verstoord wordt.

18. Opgraving van een stoffelijk overschot.

19. Schudden van een graf op verzoek van de rechthebbende.

€ 1250,-

€ 350,-

Reserveringen

€ 425,-

20. Het reserveren van een particulier graf voor 10 jaar.

21. Het reserveren van een urnen graf voor 10 jaar.

€ 850,-

Plaatsen, afnemen en herplaatsen van grafbedekking en monumenten

22. Voor de plaatsing van monumenten, grafbedekking of versieringen is een vergunning vereist van het bestuur.

23. Grafmonumenten weghalen.

24. Grafmonument terug plaatsen.

25. Indien assistentie van het personeel van de begraafplaats van de begraafplaats (per uur).

€ 100,-

€ 225,-

€ 225,-

€ 65,-

Onderhoud

26. Bij een begraving in een algemeen graf wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht.

27. Bij iedere bijzetting in een particulier graf wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalige bijdrage in rekening gebracht.

28. Bij iedere bijzetting in een grafkelder of eigen graf wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht.

29. Bij iedere plaatsing in de urnenmuur wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht.

€ 850,-

€ 850,-

€ 850,-

€ 850,-

Gebruik van de kapel

30. Gebruik van een korte plechtigheid (maximaal 15 minuten).

31. Gebruik voor een uitvaartdienst (eucharistieviering, gebeds- of afscheidsbijeenkomst).

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 november 2016

€ 125,-

€ 450,-

bottom of page