top of page

Tarieven 2024

Per 1 januari 2024 vindt er een voorlopige tariefswijziging plaats. De rest van de tariefswijzigingen vinden plaats per 1 april 2024.

Uitgifte en verlengingen van particuliere graven

1. Een Particulier Graf voor 20 jaar  (binnen de aangegeven vakken is het mogelijk een plaats te kiezen) 

2. Een Particulier Urnengraf voor 20 jaar 

3. Voor verlenging van 10 jaar van het onder 1. bedoelde graf

4. Voor verlenging van 10 jaar onder 2. bedoelde graf

5. Een kelder indien beschikbaar voor 30 jaar

€ 1.700,-

€ 850,-

€ 850,-

€ 425,-

€ 4.750,-

Algemene graven

In een algemeen graf kunnen maximaal 3 personen begraven worden voor een periode van 10 jaar. Voor de uitgifte van een algemeen graf zijn uitsluitend de begraafrechten en onderhoudskosten aan de begraafplaats verschuldigt.

Rechten voor het begraven

06. Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1000

07. Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 jaar doch jonger dan 12 jaar

€ 500

08. Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar.

€ 250

09. Voor het bijzetten in een kelder

€ 750

10. Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand graf

€ 250

10a. Indien tegelijkertijd meer dan één overledene van een en dezelfde familie in hetzelfde graf wordt begraven, wordt voor het tweede en elk volgend stoffelijk overschot de helft van het recht geheven. Dit geld voor 6 t/m 10.

11. Het plaatsen van een urn op een paticulier graf

€ 150

12. De genoemde tarieven van bij 6 t/m 10a gelden voor het begraven en bijzettingen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur. Bij een begraving of bijzetting na 16.30 uur doch voor 17.00 uur op maandag t/m vrijdag worden de tarieven verhoogd met 25%. Voor het begraven op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag voor 14.00 uur met 100%

Please reload

Plaatsen van urnen of asbussen in de urnenmuur

De urnen geplaatst in de urnenwand dienen solide vastgezet te worden, de kosten daarvan zijn voor rekening van de rechthebbende.

13. In een opstelplaats kunnen maximaal 3 asbussen of 2 urnen geplaats worden; bij een 1e plaatsing ontstaat het uitsluitende recht tot het gebruik van de nis voor 10 jr

€ 550

14. Tweede plaatsing

€ 125

15. Derde plaatsing

€ 125

16. Indien de termijn voor het uitsluitend gebruik van de nis is verstreken kan het recht tot plaatsen van een urn of asbus opnieuw gehuurd worden voor een periode van 10 jaar.

€ 550

17. Indien bij plaatsing van een urn op een particulier graf of in de urnenmuur geschiedt met een ceremonie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur

€ 150

Op maandag t/m vrijdag tussen 16.30 en 17.00 uur.

€ 200

Op maandag t/m vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag voor 14.00 uur.

€ 200

Please reload

Opgraven van een stoffelijk overschot

Voor opgravingen is toestemming vereist van de burgermeester van Haarlem en het bestuur. Verzoeken dienen schriftelijk via de beheerder te worden voorgelegd. Door het bestuur wordt geen toestemming verleend als door opgraving de grafrust van derden verstoord wordt.

18. Opgraving van een stoffelijk overschot

€ 1250

19. Schudden van een graf op verzoek van de rechthebbende

€ 350

Please reload

Reserveringen

20. Het reserveren van een particulier graf voor 10 jaar

21. Het reserveren van een urnen graf voor 10 jaar.

€ 850,-

€ 425,-

Plaatsen, afnemen en herplaatsen van grafbedekking en monumenten

22. Voor de plaatsing van monumenten, grafbedekking of versieringen is een vergunning vereist van het bestuur.

€ 100

23. Grafmonumenten weghalen.

€ 225

24. Grafmonument terug plaatsen

€ 225

25. Indien assistentie van het personeel van de begraafplaats van de begraafplaats (per uur)

€ 65

Please reload

Onderhoud

26. Bij een begraving in een algemeen graf wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht

€ 850

27. Bij iedere bijzetting in een particulier graf wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalige bijdrage in rekening gebracht

€ 850

28. Bij iedere bijzetting in een grafkelder of eigen graf wordt als bijdrge in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht

€ 850

29. Bij iedere plaatsing in de urnenmuur wordt als bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats een eenmalig bedrag in rekening gebracht

€ 850

Please reload

Gebruik van de kapel

30. Gebruik van een korte plechtigheid (maximaal 15 minuten)

€ 125

31. Gebruik voor een uitvaartdienst (eucharistieviering, gebeds- of afscheidsbijeenkomst)

€ 450

32. Voor het gebruik als condoleance gelegenheid (45 minuten)

€ 150

elk volgend half uur

€ 75

Please reload

Afbeelding1.png

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 november 2016

bottom of page