top of page

Monument voor de Nooit Vergeten Kinderen

Op 4 november 2010. werden de baby’s herdacht die in de vorige eeuw voor, tijdens of na de geboorte zijn overleden. Zij waren meestal niet gedoopt en hadden zodoende geen recht om in gewijde aarde te worden begraven. Dit tot groot verdriet van de ouders, want wat hadden de baby’s verkeerd gedaan? Nog erger was het als de baby’s levenloos in het ziekenhuis werden geboren. In de meeste gevallen bleef het kindje daar achter en hadden de ouders niets tastbaars meer.

Gelukkig zijn de tijden nu veranderd. Er worden nu vaak foto’s gemaakt, de baby’s krijgen een naam en een plekje waar de ouders naar toe kunnen.

Rob Lagerweij, de voormalig beheerder van begraafplaats St. Barbara, krijgt regelmatig de vraag of hij weet ‘waar …. begraven ligt?’  Veel namen komen voor in het register en dan is het grafje terug te vinden. Aan de meeste levenloos geboren baby’s in de vorige eeuw is er geen eigen plekje toegewezen. Dit tot groot verdriet en gemis van hun ouders, die inmiddels vaak al op leeftijd zijn. 

Voor de baby’s die geen eigen plekje gegund waren, is nu een monumentje geplaatst om ze alsnog te kunnen herdenken. Samen met Mevr. Miedema al jaren een trouwe vrijwilligster, werd het idee geboren om een monument op te richten. Hiertoe nam Rob Lagerweij het verdere initiatief. ‘De behoefte aan een benoemde, erkende plek was groot. Bij de ouders zijn deze baby’s immers nooit uit hun gedachten geweest.

Mede door een gift van enkele anonieme weldoeners is het mogelijk gemaakt om een mooi monument te laten maken.’

Daarop is Nirvana Gedenktekens benaderd. Eigenaresse Anita van Bokhoven heeft samen met Mevr. Miedema en Rob Lagerweij een prachtig monument bedacht, verzorgd en deels geschonken. ‘Het voelt goed om bij te kunnen dragen aan dit prachtige monument voor ‘Kindjes zonder naam’. Deze ouders hebben nu, na al die jaren, een eigen mooie én gezegende plek waar zij hun kindje kunnen herdenken.’

Op donderdag 4 november 2010, na afloop van de maandelijkse viering, is het monument onthuld en gezegend. De muzikale omlijsting tijdens de viering werd verzorgd door de muziekformatie ‘To-Be’, die met hun bijzonder mooie liedjes menig hart wist te raken. 

Dat de behoefte aan dit monument groot was, was wel bekend. Echter, de opkomst bij de onthulling van het monument was veel groter dan verwacht. Het monument voor ‘Kindjes zonder naam’ is geplaatst op een bijzondere plek op begraafplaats St. Barbara, namelijk centraal voor het aanzicht van het kruis en te midden van het Columbarium.

bottom of page