top of page

Heilige St. Barbara

Barbara was een beeldschoon heidens meisje dat voortdurend omringd was door hitsige jonge mannen. Om haar te beschermen sloot haar vader haar op in een toren. Daar kwam zij op mysterieuze wijze  in aanraking met de leer van Christus. Zij liet uit eerbied voor de Heilige Drie-eenheid een derde raam in de toren maken. Haar vader was woedend en wilde zijn dochter vermoorden, maar hij werd door een geheimzinnige kracht getroffen en kon zijn hand niet tegen haar verheffen.Toen gaf hij zijn dochter aan de autoriteiten, ze werd geslagen, gefolterd, werd naakt door de stad gevoerd en haar borsten werden afgesneden. Maar Barbara bleef standvastig. Haar heidense vervolgers werden tot gekte gedreven omdat na iedere nacht bleek dat haar wonden waren genezen. Toen kreeg haar vader de opdracht haar te doden met een zwaard. Hij haalde uit, maar werd getroffen door een bliksemschicht en er bleef slechts een hoopje as van hem over. De autoriteiten deden het toen zelf en Barbara stierf op ongeveer 15-jarige leeftijd een marteldood. Barbara werd een heilige en werd aangeroepen bij onweer, brand en koortsaanvallen. Ook is zij de schutsheilige van de tunnelbouwers.

bottom of page